Magdalena Berger

VD, grundare och konsultGrundades 2018

Berger utbildning AB, tidigare Berger utbildning & handledning, grundades i januari 2018. Affärsidén var att erbjuda kompetensutveckling till skolpersonal. Länge hade Magdalena en önskan om att förändra synen på psykisk ohälsa. 2018 var kunskapsbristen bland skolpersonal anmärkningsvärd och tillgången på kunskap och kompetens begränsad. Detta trots att så många skolelever led av psykisk ohälsa.

Bok utgiven av Studentlitteratur
Samma år nappade Studentlitteratur på idén att ge ut en bok som byggde på elevers syn på psykisk ohälsa. Detta kom att bli startskottet för ett stort intresse och efterfrågan på Magdalenas kunskap i ämnet.
Magdalenas syn på hur vi kan förebygga psykisk ohälsa, främja hälsa och stärka friskfaktorer med hjälp av KASAM som modell, blev ämnet för nästa bok.

KASAM- Känsla av sammanhang
KASAM står för Känsla av sammanhang och har under mer än ett halvt sekel visat sig vara ett exceptionellt bra skydd mot ohälsa. Numera föreläser och utbildar Magdalena personal inom en rad verksamheter och KASAM går alltid som en röd tråd genom det Magdalena förmedlar.  Allt från privata företag, myndigheter, kommuner till stiftelser och föreningar efterfrågar idag Magdalenas kompetensutveckling.

Berger Utbildning & HANDLEDNING

Kontakt

Skriv i dina kontaktuppgifter så hör jag av mig
Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in

Samarbetar med
Lararfortbildning.se
Coachformedlingen.se
Preparus.se

Magdalena Berger 
Tel: 0733 459295

info@bergerutbildning.se

Söndag: stängt, Måndag-fredag: 8:00-18:00, Lördag: 10:00-16:00